Montáž vanové rolety

SPRCHOVÁ ROLETA STANDARD               

Návod montáže rolety 

  1. vytáhněte válec rolety z kazety: na plastových bočnicích uvolněte záklopky mírným zatlačením pírka (1) a povytáhněte roletu z jedné i z druhé strany. Vyjměte celou roletu z kazety
  2. přiložte kazetu ke stropu a poznačte si tužkou umístění dvou otvorů. Roleta by měla být tak umístěna, aby voda stékala dovnitř vany popřípadě sprchového koutu. Pozor na případné elektrické vodiče pod omítkou.
  3. vyvrtejte do stropu otvory vrtákem, jehož průměr je stejný jak průměr hmoždinky (tloušťka hmoždinky se může v jednotlivých baleních lišit s ohledem na velikost rolety). Materiál stropu musí být celistvý bez znaku uvolnění od nosné konstrukce. Zasuňte do otvorů hmoždinky.
  4. přiložte kazetu a přes otvory zašroubujte do hmoždinek šrouby.
  5. zasuňte do kazety roletu až do zacvaknutí pírka v bočnici. Zasuňte do bočnic jističe proti uvolnění pírka (obr. 3).